Ako hľadáte kandidátov pre Vašich klientov?

  •   vlastná databáza životopisov
  •   permanentný prístup k službám CV-Online
  •   inzercia v tlačených médiách na špecifické pozície
  •   online inzercia
  •   cielené vyhľadávanie
  •   nepriame vyhľadávanie
  •   vytváranie siete na základe odporúčaní
  •   referencie


Ako garantujete kvalitných kandidátov?

Najvhodnejších kandidátov hodnotíme počas celého personálneho a výberového procesu, prostredníctvom týchto metód:

  •   vyhodnotenie životopisu
  •   telefonický pohovor
  •   osobný pohovor
  •   overovanie referencií


Zameriavate sa iba na trvalý pracovný pomer?

Sme schopní zabezpečiť kandidátov na akýkoľvek druh pracovného pomeru.

Čím sa líšite od Vašej konkurencie?

Kombinujeme naše skúsenosti s online službami a tradičným recruitmentom, aby sme ponúkli našim klientom riešenia "šité na mieru". Vďaka sieti pobočiek a našich partnerov v celej strednej a východnej Európe sme schopní zabezpečiť i zahraničných kandidátov.

Čo ak Váš kandidát ukončí pracovný pomer?

V dohodnutom časovom období Vám zabezpečíme nahradenie kandidáta bez nároku na honorár.

Aké sú Vaše poplatky?

Naše služby sú vysoko flexibilné. Záleží od časovej urgentnosti, úrovne dôležitosti pre klienta a dohodnutých časových vymedzení. Všetky poplatky sú prediskutované a odsúhlasené vopred.