Vodoinštalatér/Montážnik sanity - Švajčiarsko

Krátky popis

- Profesionálne vodoinštalatérske, kurenárske a sanitérske práce

Náplň práce

- Pripravovanie pracovného prostredia pred začatím prác.
- Čítanie technickej dokumentácie pre pochopenie návrhu inštalácií a spôsobu
osádzania a pripájania rôznych zariadení.
- Vysekávanie a hĺbenie otvorov do stien a podláh.
- Opracovávanie trúbok rezaním, ohýbaním, zváraním a vyrezávaním závitov.
- Montovanie, demontovanie a vykonávanie údržby vodovodných, odpadových,
plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení.
- Vykonávanie skúšok tesnosti a tlaku podľa platných noriem.

Požiadavky zamestnania

- Nemecký jazyk na mierne pokročilej úrovni
- Samostatnosť
- Flexibilita
- Profesionalita
- Osobný automobil podmienkou

O spoločnosti

Švajčiarská kúrenárska a inštalatérska spoločnosť pôsobiaca v rôznych kantónoch švajčiarska

Výhody

- Zabezpečíme povolenie k pobytu, ubytovanie, povinné zdravotné poistenie
- Bezplatné spracovanie ročného zúčtovania dane vo Švajčiarsku
- Bezplatné spracovanie podkladov pre získanie rodinných prídavkov (150-200 CHF/mesiac, v závislosti od kantónu)
- Týždenné vyplácanie mzdy, príp. mimoriadne zálohy
- Možnosť nadčasov
- Zamestnanie dlhodobého charakteru,po ukončení diela Vám agentúra pravidelne zabezpečuje prácu na ďalších projektoch vo Švajčiarsku
- Nepretržitá pomoc zo strany Vášho personálneho poradcu

Späť