Stavebný stolár

Krátky popis

- montáž dverí

Náplň práce

- montáž dverí

Požiadavky zamestnania

- prax ako stavebný stolár
- Nj na mierne pokročilej úrovni
- automobil
- vlastné základne náradie

Výhody

- zabezpečíme pracovné povolenie, ubytovanie, povinné zdravotné
poistenie
- bezplatné spracovanie ročného zúčtovania dane vo Švajčiarsku
- bezplatné spracovanie podkladov pre získanie rodinných prídavkov
(200-250 CHF/mesiac, v závislosti od kantónu)
- týždenné vyplácanie mzdy, príp. mimoriadne zálohy
- možnosť nadčasov
- zamestnanie dlhodobého charakteru
- nepretržitá pomoc zo strany Vášho personálneho poradcu

Späť