Vodoinštalatér/Kúrenár

Krátky popis

Voda a kúrenie.Znalosť zvárania autogénom je vyhodou.

Náplň práce

- Pripravovanie pracovného prostredia pred začatím prác.
- Čítanie technickej dokumentácie pre pochopenie návrhu inštalácií a spôsobu osádzania a
pripájania rôznych zariadení.
- Vysekávanie a hĺbenie otvorov do stien a podláh.
- Opracovávanie trúbok rezaním, ohýbaním, zváraním a vyrezávaním závitov.
- Montovanie, demontovanie a vykonávanie údržby vodovodných, odpadových, plynovodných a
vykurovacích rozvodov a zariadení.
- Vykonávanie skúšok tesnosti a tlaku podľa platných noriem.

Požiadavky zamestnania

- Prax v obore min. 2 roky
- Nj. na komunikatívnej úrovni
- Vlastný automobil
- Zodpovednosť, samostatnosť

Vzdelanie:
Uprednostňovaná úroveň vzdelania:
- Stredoškolské s maturitou
- Stredoškolské bez maturity

Zameranie, odbor vzdelania: Inštalatér

O spoločnosti

Švajčiarská vodoinštalatérska a kúrenárska spoločnosť

Výhody

- Zabezpečíme povolenie k pobytu, ubytovanie, povinné zdravotné poistenie
- Bezplatné spracovanie ročného zúčtovania dane vo Švajčiarsku
- Bezplatné spracovanie podkladov pre získanie rodinných prídavkov (150-200 CHF/mesiac, v závislosti od kantónu)
- Týždenné vyplácanie mzdy, príp. mimoriadne zálohy
- Možnosť nadčasov
- Zamestnanie dlhodobého charakteru,po ukončení diela Vám agentúra pravidelne zabezpečuje prácu na ďalších projektoch vo Švajčiarsku
- Nepretržitá pomoc zo strany Vášho personálneho poradcu

Späť