Montážnik Sanity - Švajčiarsko

Krátky popis

Montáž toaliet, umývadiel a sprchovacích kútov. Nutné skúsenosti s Geberitom (aj zváranie Geberitu)

Náplň práce

- Pripravovanie pracovného prostredia pred začatím prác.
- Čítanie technickej dokumentácie pre pochopenie návrhu inštalácií a spôsobu osádzania a pripájania rôznych zariadení.
- Vysekávanie a hĺbenie otvorov do stien a podláh.
- Opracovávanie trúbok rezaním, ohýbaním, zváraním a vyrezávaním závitov.
- Montovanie, demontovanie a vykonávanie údržby vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení.
- Vykonávanie skúšok tesnosti a tlaku podľa platných noriem.

Požiadavky zamestnania

- Prax v odbore
- Nj - komunikatívna úroveň
- Vlastný automobil

O spoločnosti

Švajčiarská inštalatérska spoločnosť.

Výhody

- Zabezpečíme povolenie k pobytu, ubytovanie, povinné zdravotné poistenie
- Bezplatné spracovanie ročného zúčtovania dane vo Švajčiarsku
- Bezplatné spracovanie podkladov pre získanie rodinných prídavkov (150-200 CHF/mesiac, v závislosti od kantónu)
- Týždenné vyplácanie mzdy, príp. mimoriadne zálohy
- Možnosť nadčasov
- Zamestnanie dlhodobého charakteru,po ukončení diela Vám agentúra pravidelne zabezpečuje prácu na ďalších projektoch vo Švajčiarsku
- Nepretržitá pomoc zo strany Vášho personálneho poradcu

Späť