Stolár

Krátky popis

Montáž kuchynských liniek

Náplň práce

- Čítanie technických výkresov, zobrazovanie a označovanie materiálu na výkresoch.
- Zhotovovanie nábytkárskych, stavebno-stolárskych a ďalších výrobkov z dreva.
- Vykonávanie jednoduchých sklenárskych prác, kompletizovanie a osadzovanie doplnkov a vybavenia vnútorných zariadení.
- Hodnotenie a kontrolovanie kvality vyrobených výrobkov a dielcov.
- Dodržiavanie a uplatňovanie pracovných a technologických postupov výroby, montáže, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, hygieny práce a ochrany pred požiarom.

Požiadavky zamestnania

- prax v obore min. 2 roky
- Nj. na komunikatívnej úrovni
- vlastný automobil
- zodpovednosť, samostatnosť
Vzdelanie:
Uprednostňovaná úroveň vzdelania:
- stredoškolské s maturitou
- stredoškolské bez maturity
Zameranie, odbor vzdelania: Stolár

Výhody

- zabezpečíme pracovné povolenie, ubytovanie, povinné zdravotné
poistenie
- bezplatné spracovanie ročného zúčtovania dane vo Švajčiarsku
- bezplatné spracovanie podkladov pre získanie rodinných prídavkov
(200-250 CHF/mesiac, v závislosti od kantónu)
- týždenné vyplácanie mzdy, príp. mimoriadne zálohy
- možnosť nadčasov
- zamestnanie dlhodobého charakteru
- nepretržitá pomoc zo strany Vášho personálneho poradcu

Späť