Stolár - montér nábytku

Krátky popis

Montáž nábytku

Náplň práce

- Čítanie technických výkresov, zobrazovanie a označovanie materiálu na výkresoch.
- Zhotovovanie nábytkárskych, stavebno-stolárskych a ďalších výrobkov z dreva.
- Vykonávanie jednoduchých sklenárskych prác, kompletizovanie a osadzovanie doplnkov a vybavenia vnútorných zariadení.
- Hodnotenie a kontrolovanie kvality vyrobených výrobkov a dielcov.
- Dodržiavanie a uplatňovanie pracovných a technologických postupov výroby, montáže, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, hygieny práce a ochrany pred požiarom.

Požiadavky zamestnania

- Prax v obore min. 2 roky
- Nj. na komunikatívnej úrovni
- Vlastný automobil
- Zodpovednosť, samostatnosť

Vzdelanie:
Uprednostňovaná úroveň vzdelania:
- Stredoškolské s maturitou
- Stredoškolské bez maturity

Zameranie, odbor vzdelania: Stolár

O spoločnosti

Švajčiarská stolárska spoločnosť

Výhody

- Zabezpečíme povolenie k pobytu, ubytovanie, povinné zdravotné poistenie
- Bezplatné spracovanie ročného zúčtovania dane vo Švajčiarsku
- Bezplatné spracovanie podkladov pre získanie rodinných prídavkov (150-200 CHF/mesiac, v závislosti od kantónu)
- Týždenné vyplácanie mzdy, príp. mimoriadne zálohy
- Možnosť nadčasov
- Zamestnanie dlhodobého charakteru,po ukončení diela Vám agentúra pravidelne zabezpečuje prácu na ďalších projektoch vo Švajčiarsku
- Nepretržitá pomoc zo strany Vášho personálneho poradcu

Späť